Feel free to email us at panehmiang@gmail.com.

Wednesday, February 2, 2011

Hukama' Sohyuni 4

Protokol Kesembilanbelas: Bangsa Yahudi akan membicarakan orang-orang yang melakukan kesalahan politik sama seperti orang yang mencuri, membunuh dan kesalahan-kesalahan lain. Orang ramai akan memandang kesalahan politik itu sebagai kesalahan yang hina dan timbul rasa benci kepada mereka yang melakukannya.

Protokol Keduapuluh: Bank Antarabangsa Yahudi akan memberi pinjaman kepada bangsa bukan Yahudi dengan kadar bunga yang tinggi. Pinjaman demikian menyebabkan pertambahan kadar hutang berlipat ganda. Ekonomi orang bukan Yahudi akan lumpuh secara automatik kesan pertambahan hutang tersebut.

Protokol Keduapuluhsatu: Yahudi menggantikan pasaran wang dengan institusi huang kerajaan yang bertujuan untuk menetapkan nilai perusahaan mengikut pendapatan kerajaan. Institusi ini akan dapat menawarkan pasaran 500 sijil pinjaman perusahaan dalam sehari atau membeli sebanyak itu juga. Dengan cara inilah segala perusahaan akan bergantung kepada Yahudi.

Protokol Keduapuluhdua: Untuk sampai kepada tujuan yang baik iaitu kekuasaan Yahudi yang berkuasa penuh dalam rangka meletakkan dunia dalam pemerintahannya, kekerasan terpaksa diamalkan. Di tangan Yahudilah terletaknya pusat kekuasaan yang paling besar.

Protokol Keduapuluhtiga: Orang Yahudi wajib melatih seluruh manusia meningkatkan rasa segan dan malu agar mereka terbiasa dengan sifat patuh dan setia kepada arahan Yahudi.

Protokol Keduapuluh empat: Kerajaan tidak boleh diserahkan kepada mereka yang tidak tahu selok belok pemerintahan. Hanya mereka yang boleh menunjukkan sikap keras, kejam dan boleh memerintah dengan tegas akan menerima teraju kerajaan daripada pemimpin-pemimpin "YAHUDI".

No comments:

Post a Comment

Blog Archive