Feel free to email us at panehmiang@gmail.com.

Sunday, June 10, 2012

WA'AD

Dipetik dari Hikayat Melayu/Salala'tus Salatin: PERJANJIAN RAJA MELAYU DAN RAKYATNYA

Jikalau ada salahnya sekalipun atau sebab zalimnya atau jahatnya dan jangan sekali hamba melayu menitik akan darah ke bumi. Jikalau sangat benci hendaklah undur dari negeri itu hingga dalam takluk negerinya jua. Maka sembah Demang Lebar Daun, "Baiklah duli Tuanku, tetapi jikalau anak cucu Tuanku dahalu mengubah janji, Patik pun berubah juga." Maka titah Baginda, "Baiklah pohon kabullah hamba." lalu bersumpah setia Demang Lebar Daun. Maka titah baginda," Barangsiapa hamba Melayu derhaka mengubah janjinya dengan rajanya dibalikkan Allah Ta'ala bumbung rumahnya ke bawah kaki tiang ke atas." Maka sembah Demang Lebar Daun,"Jikalau Raja Melayu mengubah janjinya dengan hamba Melayu dibinasakan Allah Ta'ala negeri dan takhta kerajaan."

No comments:

Post a Comment

Blog Archive