Feel free to email us at panehmiang@gmail.com.

Sunday, May 22, 2011

Ingatan Rakyat kepada Pemimpin

Abu Nu'am mengeluarkan daripada Muhammad bin Suqah, berkata,

"Aku menemui Nu'aim bin Abu Hindun, yang kemudian dia mengeluarkan selembar kertas, yang di atasnya tertulis;

"Dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal, kepada Umar bin Al-Khaththab. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadamu. Amma ba'd."

"Kami nasihatkan kepadamu, sehubungan dengan tugasmu yang amat penting ini. Kini engkau sudah menjadi pemimpin umat ini, apa pun warna kulitnya. Di hadapanmu akan duduk orang yang mulia dan yang hina, musuh dan teman. Masing-masing harus engkau perlakukan secara adil. Maka pikirkan kedudukanmu dalam hal ini wahai Umar."

"Kami ingin mengingatkan kepadamu tentang suatu hari yang pada saat itu wajah-wajah manusia akan mengisut, wajah mengering dan hujah-hujah akan terputus kerana ada hujah Sang Penguasa yang memaksa mereka dengan kekuasaan-Nya. Semua makhluk akan dihimpun di hadapan-Nya, mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan siksa-Nya."

"Kami juga ingin memberitahukan bahwa keadaan umat ini akan muncul kembali pada akhir zaman, yang boleh jadi mereka akan menjadi saudara di luarnya saja, padahal mereka adalah musuh dalam selimut. Kami berlindung kepada Allah agar surat kami ini tiba di tanganmu bukan di suatu tempat seperti yang turun pada hati kami. Kami perlu menulis surat ini sekadar untuk memberikan nasihat kepadamu."

"Wassalamu alaika."

-Al-Kanzu, 8:209, Ath-Thabrany seperti di dalam Al-Majma', 5:214

No comments:

Post a Comment

Blog Archive