Feel free to email us at panehmiang@ymail.com.

Sunday, September 28, 2008

Sifat Yahudi Menurut Al-Quran

1. Keras hati, degil dan zalim. (Al-Baqarah : 75, 91, 93, 120, 145, 170; An-Nisa : 160; Al-Maidah : 41)

2. Kebanyakan mereka adalah fasik dan sedikit bilangannya yang beriman kepada Allah. (Ali-Imran : 110; An-Nisa : 55)

3. Musuh yang paling bahaya terhadap orang-orang Islam. (Al-Maidah : 82)

4. Amat mengetahui kekuatan dan kelemahan orang-orang Islam seperti mengenali anak mereka sendiri. (Al-An’am : 20)

5. Mengubah dan memutarbelitkan kebenaran walaupun telah mengetahui, memahami atau dapat membezakan kebenaran dan kepalsuan. (Al-Baqarah : 75, 91, 101, 140, 145, 211; Ali-Imran : 71, 78; An-Nisa : 46; Al-Maidah : 41)

6. Menyembunyikan bukti kebenaran. (Al-Baqarah : 76, 101, 140, 146; Ali-Imran : 71)

7. Hanya menerima perkara-perkara atau kebenaran yang dapat memenuhi citarasa atau nafsu mereka. (Al-Baqarah : 87, 101, 120, 146; Al-Maidah : 41)

8. Ingkar dan tidak dapat menerima keterangan dan kebenaran Al-Quran. (Al-Baqarah : 91, 99; Ali-Imran : 70)

9. Memekakkan telinga kepada seruan kebenaran, membisukan diri untuk mengatakan perkara yang benar, membutakan mata terhadap bukti kebenaran dan tidak menggunakan akal untuk menimbangkan kebenaran. (Al-Baqarah : 171)

10. Mencampur-adukkan yang benar dan yang salah; yang hak dan yang batil. (Ali-Imran : 71)

11. Berpura-pura menyebelahi atau menyokong orang-orang Islam tetapi apabila berada di kalangan mereka atau di belakang orang-orang Islam, mereka mengutuk dengan sekeras-kerasnya. (Al-Baqarah : 76; Ali-Imran : 72, 119)

12. Hati mereka tertutup terhadap Islam lantaran laknat Allah disebabkan kekufuran mereka. (Al-Baqarah : 88, 120, 145, 146)

13. Kuat berpegang kepada semangat kebangsaan dan mengatakan bahawa mereka adalah bangsa istimewa yang dipilih Tuhan dan meyakini agama yang selain daripada mereka adalah salah. (Al-Baqarah : 94, 111, 113, 120, 135, 145; Al-Maidah : 18)

14. Tidak akan ada kebaikan untuk manusia jika mereka memerintah. (An-Nisa : 53)

15. Tidak suka, dengki dan iri hati terhadap orang-orang Islam malah mereka lebih suka jika orang-orang Islam kembali kufur. (Al-Baqarah : 90, 105, 109, 120)

16. Mencintai kemewahan dan kehidupan dunia, bersifat tamak dan rakus, inginkan umur yang panjang dan mengejar kesenangan diri serta takutkan mati. (Al-Baqarah : 90, 95, 96, 212)

17. Bercakap bohong, memungkiri janji dan melampaui batas. (Al-Baqarah : 100, 246, 249; Ali-Imran : 183, 184; An-Nisa : 46)

18. Berselindung di sebalik mulut yang manis dan perkataan yang baik. (Al-Baqarah : 204, 246; Ali-Imran : 72; An-Nisa : 46)

19. Mengada-adakan perkara-perkara dusta dan suka kepada perkara-perkara dusta. (Ali-Imran : 24, 94, 183, 184; Al-Maidah : 41)

20. Berlaku sombong dan memandang rendah terhadap orang-orang Islam. (Al-Baqarah : 206, 212, 247)

21. Tidak amanah dan memakan hak orang lain dengan cara yang salah (Ali-Imran : 75, 76; At-Taubah : 34)

22. Rakan yang tidak boleh dipercayai. (Ali-Imran : 118; Al-Maidah : 51)

23. Selalu melakukan kerosakan dan menganjurkan peperangan. (Al-Maidah : 64)

No comments:

Post a Comment

Surah Al-Baqarah, Ayat 120

"Bukan orang Yahudi, ataupun Nasrani yang akan menerimamu, melainkan jika kamu mengikut agama mereka. Katakan,"Hanya petunjuk Allah sahaja yang benar" Jika kamu menyetujui kehendak mereka, setelah kamu menerima ilmu pengetahuan, kamu akan dapati tidak ada satu perjanjian ataupun penyokong dapat menolongmu dari Allah."

Surah Al-Baqarah, Ayat 216

"Kamu diwajibkan berperang (untuk menentang pencerobohan) sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci; dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui (semuanya itu), sedang kamu tidak mengetahuinya."

Surah Al-Imran, Ayat 28

"Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang- orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan (larangan) yang demikian maka tiadalah ia (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu). Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kamu). Dan kepada Allah jualah tempat kembali."

Surah Al-An'aam, Ayat 67

"Tiap-tiap khabar berita mempunyai masa yang menentukannya (yang membuktikan benarnya atau dustanya); dan kamu akan mengetahuinya."

Surah Ar-Ra'd, Ayat 11

"Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri), maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkanNya itu, dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadaNya."

Blog Archive