Feel free to email us at panehmiang@ymail.com.

Tuesday, October 30, 2012

Satu, Hidup, Menang!!

Satu Melayu, Satu UMNO, Satu BN, Satu Malaysia!

Hidup Melayu, Hidup UMNO, Hidup BN, Hidup Malaysia!

Menang Melayu, Menang UMNO, Menang BN, Menang Malaysia!

Ini bukan hanya slogan, manisan mulut dan pembasah tekak. War Cry ini ialah iltizam ummah Melayu untuk melihat kekuatan Melayu sebenar.

Perang luar biasa ialah peperangan politik doktrin Ahlul Sunnah Wal Jamaah lawan Syiah, Wahabi dan Khawarij, lawan Komunis dan lawan Freemason.

Perang PRU-13 ialah perang penentu kedudukan istimewa hak Rakyat Raja berasaskan Wa'ad Raja Melayu dengan Rakyatnya. Kalah PRU-13 bermakna "talkin" kepada ummah Melayu melalui Ahlul Sunnah Wal Jamaah.

Perang indoktrinasi mesti bermula semalam, dikukuhkan hari ini dan diperkaya esok hari.

No comments:

Post a Comment

Surah Al-Baqarah, Ayat 120

"Bukan orang Yahudi, ataupun Nasrani yang akan menerimamu, melainkan jika kamu mengikut agama mereka. Katakan,"Hanya petunjuk Allah sahaja yang benar" Jika kamu menyetujui kehendak mereka, setelah kamu menerima ilmu pengetahuan, kamu akan dapati tidak ada satu perjanjian ataupun penyokong dapat menolongmu dari Allah."

Surah Al-Baqarah, Ayat 216

"Kamu diwajibkan berperang (untuk menentang pencerobohan) sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci; dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui (semuanya itu), sedang kamu tidak mengetahuinya."

Surah Al-Imran, Ayat 28

"Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang- orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan (larangan) yang demikian maka tiadalah ia (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu). Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kamu). Dan kepada Allah jualah tempat kembali."

Surah Al-An'aam, Ayat 67

"Tiap-tiap khabar berita mempunyai masa yang menentukannya (yang membuktikan benarnya atau dustanya); dan kamu akan mengetahuinya."

Surah Ar-Ra'd, Ayat 11

"Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri), maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkanNya itu, dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadaNya."

Blog Archive