Feel free to email us at panehmiang@ymail.com.

Thursday, December 4, 2008

Pernyataan Mengenai Islam di Malaysia

1. Islam has been the established religion in the country since 1402 until independence.

2. The position of Islam is entrenched in the Constitution (Article 3 (2)).

3. Federal Law in the Federal Territories and State Law may provide legislation to regulate Islamic affairs and may even establish the Majlis Agama Islam in every state (Article 3 (5)).

4. The Federal Constitution requires that each State Constitution provide that the Yang Dipertuan Agong shall be the Head of the religion of Islam in the States of Penang, Melaka, Sabah and Sarawak.

5. Federal/State Legislation may provide that the propagation of any religion, doctrine or belief among Muslims is restricted and controlled (Article 11(4)).

6. Federal/State Government may establish Islamic institutions and provide instructions in the religion and incur any necessary expenditure allocated from Federal/State funds (Article 12 (2)).

7. Islam enjoys special position:

i. The Malay Rulers must be Muslims.

ii. The Menteri Besar is generally Muslims.

iii. Most of the State Secretaries are Muslims.

1 comment:

  1. Sebenarnya apa yang dikehendaki oleh mereka yang bergelar melayu tapi sentiasa menjadi pembangkang kerajaan BN?. Memperjuangkan kesilapan kerajaan yang hanya 'ranting' semata.

    ReplyDelete

Surah Al-Baqarah, Ayat 120

"Bukan orang Yahudi, ataupun Nasrani yang akan menerimamu, melainkan jika kamu mengikut agama mereka. Katakan,"Hanya petunjuk Allah sahaja yang benar" Jika kamu menyetujui kehendak mereka, setelah kamu menerima ilmu pengetahuan, kamu akan dapati tidak ada satu perjanjian ataupun penyokong dapat menolongmu dari Allah."

Surah Al-Baqarah, Ayat 216

"Kamu diwajibkan berperang (untuk menentang pencerobohan) sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci; dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui (semuanya itu), sedang kamu tidak mengetahuinya."

Surah Al-Imran, Ayat 28

"Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang- orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan (larangan) yang demikian maka tiadalah ia (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu). Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kamu). Dan kepada Allah jualah tempat kembali."

Surah Al-An'aam, Ayat 67

"Tiap-tiap khabar berita mempunyai masa yang menentukannya (yang membuktikan benarnya atau dustanya); dan kamu akan mengetahuinya."

Surah Ar-Ra'd, Ayat 11

"Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri), maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkanNya itu, dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadaNya."

Blog Archive