Feel free to email us at panehmiang@ymail.com.

Sunday, June 10, 2012

WA'AD

Dipetik dari Hikayat Melayu/Salala'tus Salatin: PERJANJIAN RAJA MELAYU DAN RAKYATNYA

Jikalau ada salahnya sekalipun atau sebab zalimnya atau jahatnya dan jangan sekali hamba melayu menitik akan darah ke bumi. Jikalau sangat benci hendaklah undur dari negeri itu hingga dalam takluk negerinya jua. Maka sembah Demang Lebar Daun, "Baiklah duli Tuanku, tetapi jikalau anak cucu Tuanku dahalu mengubah janji, Patik pun berubah juga." Maka titah Baginda, "Baiklah pohon kabullah hamba." lalu bersumpah setia Demang Lebar Daun. Maka titah baginda," Barangsiapa hamba Melayu derhaka mengubah janjinya dengan rajanya dibalikkan Allah Ta'ala bumbung rumahnya ke bawah kaki tiang ke atas." Maka sembah Demang Lebar Daun,"Jikalau Raja Melayu mengubah janjinya dengan hamba Melayu dibinasakan Allah Ta'ala negeri dan takhta kerajaan."

No comments:

Post a Comment

Surah Al-Baqarah, Ayat 120

"Bukan orang Yahudi, ataupun Nasrani yang akan menerimamu, melainkan jika kamu mengikut agama mereka. Katakan,"Hanya petunjuk Allah sahaja yang benar" Jika kamu menyetujui kehendak mereka, setelah kamu menerima ilmu pengetahuan, kamu akan dapati tidak ada satu perjanjian ataupun penyokong dapat menolongmu dari Allah."

Surah Al-Baqarah, Ayat 216

"Kamu diwajibkan berperang (untuk menentang pencerobohan) sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci; dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui (semuanya itu), sedang kamu tidak mengetahuinya."

Surah Al-Imran, Ayat 28

"Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang- orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan (larangan) yang demikian maka tiadalah ia (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu). Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kamu). Dan kepada Allah jualah tempat kembali."

Surah Al-An'aam, Ayat 67

"Tiap-tiap khabar berita mempunyai masa yang menentukannya (yang membuktikan benarnya atau dustanya); dan kamu akan mengetahuinya."

Surah Ar-Ra'd, Ayat 11

"Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri), maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkanNya itu, dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadaNya."

Blog Archive