Feel free to email us at panehmiang@ymail.com.

Wednesday, August 19, 2009

KUASA BRITISH MENUBUHKAN MALAYAN UNION?

Apakah Kuasa British Untuk Menubuh Malayan Union? Selain dari kuasa `penakluk' (conqueror), iaitu sebagai kuasa yang menang dalam peperangan, Kerajaan British sebenarnya tidak berhak atau mempunyai kuasa di sisi undang-undang antarabangsa untuk menjadikan Negeri-negeri Melayu Jajahan Takluknya tanpa izin dan persetujuan Raja-Raja Melayu yang memerintah. Ini kerana telah wujud beberapa perjanjian yang dimeterai antara Raja-Raja Melayu dan Raja Inggeris (Kerajaan Inggeris) dalam Abad ke-19 dan 20 Masihi, di mana perjanjian-perjanjian itu meletakkan Negeri-negeri Melayu yang merdeka dan berdaulat di bawah naungan Kerajaan Inggeris. Kerajaan Inggeris masih terikat dengan 'perjanjian-perjanjian' itu.

Namun, jika Negeri-negeri Melayu dijadikan Jajahan Takluk (Koloni) Great Britain tanpa dengan izin dan persetujuan Raja negeri berkenaan, maka perbuatan itu dianggap sebagai rampasan kuasa dan penaklukan. Perbuatan sebegitu adalah bertentangan dengan undang-undang antarabangsa dan melanggar hasrat dan tujuan Piagam Atlantik (Atlantic Charter) 1944.

No comments:

Post a Comment

Surah Al-Baqarah, Ayat 120

"Bukan orang Yahudi, ataupun Nasrani yang akan menerimamu, melainkan jika kamu mengikut agama mereka. Katakan,"Hanya petunjuk Allah sahaja yang benar" Jika kamu menyetujui kehendak mereka, setelah kamu menerima ilmu pengetahuan, kamu akan dapati tidak ada satu perjanjian ataupun penyokong dapat menolongmu dari Allah."

Surah Al-Baqarah, Ayat 216

"Kamu diwajibkan berperang (untuk menentang pencerobohan) sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci; dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui (semuanya itu), sedang kamu tidak mengetahuinya."

Surah Al-Imran, Ayat 28

"Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang- orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan (larangan) yang demikian maka tiadalah ia (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu). Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kamu). Dan kepada Allah jualah tempat kembali."

Surah Al-An'aam, Ayat 67

"Tiap-tiap khabar berita mempunyai masa yang menentukannya (yang membuktikan benarnya atau dustanya); dan kamu akan mengetahuinya."

Surah Ar-Ra'd, Ayat 11

"Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri), maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkanNya itu, dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadaNya."

Blog Archive