Feel free to email us at panehmiang@ymail.com.

Wednesday, August 19, 2009

KUASA BRITISH MENUBUHKAN MALAYAN UNION?

Apakah Kuasa British Untuk Menubuh Malayan Union? Selain dari kuasa `penakluk' (conqueror), iaitu sebagai kuasa yang menang dalam peperangan, Kerajaan British sebenarnya tidak berhak atau mempunyai kuasa di sisi undang-undang antarabangsa untuk menjadikan Negeri-negeri Melayu Jajahan Takluknya tanpa izin dan persetujuan Raja-Raja Melayu yang memerintah. Ini kerana telah wujud beberapa perjanjian yang dimeterai antara Raja-Raja Melayu dan Raja Inggeris (Kerajaan Inggeris) dalam Abad ke-19 dan 20 Masihi, di mana perjanjian-perjanjian itu meletakkan Negeri-negeri Melayu yang merdeka dan berdaulat di bawah naungan Kerajaan Inggeris. Kerajaan Inggeris masih terikat dengan 'perjanjian-perjanjian' itu.

Namun, jika Negeri-negeri Melayu dijadikan Jajahan Takluk (Koloni) Great Britain tanpa dengan izin dan persetujuan Raja negeri berkenaan, maka perbuatan itu dianggap sebagai rampasan kuasa dan penaklukan. Perbuatan sebegitu adalah bertentangan dengan undang-undang antarabangsa dan melanggar hasrat dan tujuan Piagam Atlantik (Atlantic Charter) 1944.

No comments:

Post a Comment

Blog Archive