Feel free to email us at panehmiang@ymail.com.

Friday, September 9, 2011

CyberFalconZ was here ♥


-= THIS SITE WAS HACKED BY CYBERFALCONZ ~ My Cyb3r 4rmy =-

ADMIN, THIS NOTE IS FOR YOU:

PLEASE DO NOT PANIC...
YOUR SYSTEM IS NOT SECURE!!!
I HAVE FOUND SOME FLAWS WITHIN YOUR SECURITY SYSTEM...
PLEASE IMPROVE YOUR SECURITY SYSTEM TO AVOID FURTHER INTRUSIONS...

--=[ CyberFalconZ ]=--

I AM JUST A BIRD ROAMING THROUGH THE CYBER NETWORK FOR PREY

http://www.facebook.com/pages/CyberFalconZ/207025896014669
https://www.facebook.com/mycyb3r4rmy

CREDIT TO:

CyberFalconZ | M4gm4c0d3 | RainSeven | Sykes | Ct Ecca | Danielaa | Fatin Affens | Catz Faris | R3d j0hn | Hakuna | Shadow Master | Jack Sparrow | Shah | HambaMalam | dboyz | Ariesha Eversible | Wak Ketari | merongs | Sabrina Miasara | AngahX | Fakyu Tuyu | Cyg Selalu | Alex John | Trippz Sevenup | and all RileksCrew + Dragon Force + Newbie3viLc063s + Cyb3r 4rmy + Silent Hacker members at Facebook |

~RileksCrew + Dragon Force + Newbie3viLc063s + My Cyb3r 4rmy + Silent Hacker~

~MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST~

~WE ARE NOT PROFESSIONALS, BUT WE CAN DO LIKE PROFESSIONALS~

1 comment:

Surah Al-Baqarah, Ayat 120

"Bukan orang Yahudi, ataupun Nasrani yang akan menerimamu, melainkan jika kamu mengikut agama mereka. Katakan,"Hanya petunjuk Allah sahaja yang benar" Jika kamu menyetujui kehendak mereka, setelah kamu menerima ilmu pengetahuan, kamu akan dapati tidak ada satu perjanjian ataupun penyokong dapat menolongmu dari Allah."

Surah Al-Baqarah, Ayat 216

"Kamu diwajibkan berperang (untuk menentang pencerobohan) sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci; dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui (semuanya itu), sedang kamu tidak mengetahuinya."

Surah Al-Imran, Ayat 28

"Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang- orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan (larangan) yang demikian maka tiadalah ia (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu). Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kamu). Dan kepada Allah jualah tempat kembali."

Surah Al-An'aam, Ayat 67

"Tiap-tiap khabar berita mempunyai masa yang menentukannya (yang membuktikan benarnya atau dustanya); dan kamu akan mengetahuinya."

Surah Ar-Ra'd, Ayat 11

"Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri), maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkanNya itu, dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadaNya."

Blog Archive